1

Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Agnieszce i Jarosławowi Szlaszyńskim
z powodu śmierci
MAMY I TEŚCIOWEJ
składają
Zarząd Powiatu i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie