1

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Małgorzacie Ostrowskiej

Kierownikowi Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Sztabinie

 z powodu śmierci
TATY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,

Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.