Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Dokładnie 100 lat temu, po 123 latach niewoli, przelewanej krwi, walki i cierpienia nasz kraj powstał z kolan, a Polacy doczekali się powrotu wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej i własnego państwa.

W tym roku bardzo uroczyście świętujemy w Augustowie 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Główne uroczystości odbyły się 10 listopada, w samo południe, w sali teatralnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Spotkanie rozpoczął spektakl „Penelopy” w wykonaniu Teatru Res Humanae, w reżyserii Bożeny Bendig. Fabularne widowisko osadzone w historycznych realiach sprzed 1918 roku, mówiące o tytułowych Penelopach: żonach, siostrach, matkach i narzeczonych legionistów walczących o niepodległość, przeniosło zgromadzonych w przeszłość.

Po wzruszającym występie, odśpiewany został Hymn Narodowy. Następnie głos zabrał Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

– Jesteśmy pokoleniem szczególnym, pokoleniem, które ma ten przywilej, że może świętować dziś 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Tamtego marzenia o wolności naszych pradziadków, dziadków i ojców, nie wolno nam zaprzepaścić – powiedział starosta Szlaszyński.

Następnie Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu przedstawiła podsumowanie działań zrealizowanych przez Powiat Augustowski w 2018 roku, w ramach obchodów jubileuszu 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Podczas uroczystości Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego wręczył przyznaną przez Zarządu Województwa Podlaskiego Odznakę Honorową Województwa Podlaskiego Andrzejowi Siemionowi – wieloletniemu trenerowi kajakarzy AKS Sparta Augustów, wychowawcy olimpijczyków, mistrzów świata, Europy i Polski.

Uroczystość była także doskonałą okazją do wręczenia Medali Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” osobom, które swoją działalnością przyczyniły się do rozwoju społeczno – gospodarczego Powiatu Augustowskiego. Medalami odznaczeni zostali: Grzegorz Dadura, Jerzy Daniłowicz, Grzegorz Haraburda, Zbigniew Kaszlej, Jarosław Kwiecień, Andrzej Stanisław Litwińczuk, Małgorzata Mikos, Leszek Osyda, Lilia Pieńkowska, Andrzej Sobolewski, Joanna Stefanowska, Katarzyna Beata Sturgulewska, Zdzisław Wasilewski, Krystyna Wilczewska i Danuta Zawadzka.

Podczas święta, w obecności zebranych gości, podpisane zostało porozumienie dotyczące objęcia przez Akademię Sztuki Wojennej patronatem I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. W podpisaniu porozumienia uczestniczył płk dr hab. inż. Leszek Elak – Prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Anna Sus – Cilulko – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących.

W programie uroczystości przewidziane zostało także posadzenie dębu i wkopanie obok niego kapsuły czasu z umieszczonym w niej „Aktem posadzenia Dębu 100 – lecia Odzyskanej Niepodległości”. Akt erekcyjny podpisali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, przewodniczący Andrzej Sobolewski oraz dyrektor ZSO Anna Sus – Cilulko.

Następnie  Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu zaprezentowała nowo wydaną publikację „Powiat Augustowski. Przeszłość i teraźniejszość”.

Spotkanie było doskonałą okazją do przekazania przez władze Powiatu Augustowskiego słów uznania i serdecznych życzeń zaproszonym gościom. W podziękowaniu za pełną zaangażowania pracę dla dobra społeczności lokalnej i wysiłek włożony w działania na rzecz rozwoju Powiatu Augustowskiego wręczone zostały okolicznościowe dyplomy i nowo wydane albumy powiatowe. Podziękowania otrzymali dyrektorzy jednostek powiatowych, pracownicy samorządowi, radni, przedstawiciele służb mundurowych i zaproszeni goście.

Dalsza część uroczystości miała miejsce na zewnątrz szkoły. Po przekazaniu staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu armatki wiwatowej wykonanej przez uczniów Augustowskiego Centrum Edukacyjnego odbyło się uroczyste zasadzenie Dębu 100-lecia Odzyskanej Niepodległości oraz wkopanie aktu posadzenia drzewa. Zasadzenia dokonali: ks. Dziekan Wojciech Jabłoński, starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska, płk dr hab. inż. Leszek Elak, ppłk. Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich oraz dyrektor ZSO Anna Sus – Cilulko. Poświęcenia drzewa dokonał ks. Dziekan Wojciech Jabłoński.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Grzegorz Augusewicz – Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego oraz Jarosław Kwiecień – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych dla uczczenia 100 – lecia odzyskania Niepodległości oddali salut z przekazanej armatki wiwatowej.

Uczestnicy uroczystości po zakończonych obchodach mogli obejrzeć wystawę w Zespole Szkół Ogólnokształcących poświęconą obchodzonemu świętu, a także wpisać się do księgi pamiątkowej „Droga do Niepodległości”, aby ten dzień upamiętnić dla potomnych.

Red.

Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę Powiatowe obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Fot. G.Haraburda

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści