Informacja o obradach I sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach I sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja                                                    

Uprzejmie informuję, że Komisarz Wyborczy w Suwałkach postanowieniem z dnia 7 listopada 2018 roku zwołał I sesję Rady Powiatu w Augustowie na dzień 22 listopada 2018 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Obrady rozpoczną się o godzinie 900 w sali szkoleniowej Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Z poważaniem

Starosta Augustowski

Jarosław Szlaszyński

Załącznik:

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu w Augustowie w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r. w celu złożenia ślubowania przez radnych

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści