Młodzież uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Młodzież uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Młode pokolenie jest przyszłością naszego narodu, dlatego Powiat Augustowski w działania patriotyczne od wielu lat angażuje młodzież. W tym szczególnym roku wielkiego jubileuszu, dla uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę, zorganizowane zostały turnieje i konkursy, kształtujące poczucie świadomości i tożsamości narodowej:
– Powiatowy konkurs wiedzy o Augustowskich Drogach do Niepodległości
Konkurs skierowany był do uczniów klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Augustowskiego. Miał formę turnieju wiedzy obejmującej okres od Powstania Kościuszkowskiego do zakończenia II Wojny Światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Augustowa i Powiatu. Konkurs odbył się 9 listopada i składał się z 2 etapów – testu sprawdzającego wiedzę i rozmowy finalistów z komisją konkursową. Wzięło w nim udział 25 uczestników.
– Wielki Turniej Sportowy Szkół Średnich z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
Celem turnieju było uczczenie na sportowo rocznicy 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Turniej obejmował 3 dyscypliny – koszykówkę chłopców, piłkę nożną chłopców i siatkówkę dziewcząt. Podsumowanie wyników turnieju nastąpiło 9 listopada podczas uroczystej akademii w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.
– Powiatowy Konkurs Historyczno – Plastyczny „Niepodległość”
Konkurs miał na celu uczczenie 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Jego ideą było propagowanie wśród młodzieży pogłębiania wiedzy historycznej o Polsce, jej bohaterach, dziedzictwie kulturowym oraz kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. Wzięło w nim udział 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Augustowskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9 listopada podczas uroczystej akademii w Augustowskim Centrum Edukacyjnym.

Młodzież ACE uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości - fot.1 Młodzież ACE uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości - fot.2 Młodzież ACE uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości - fot.3 Młodzież ACE uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości - fot.4 Młodzież ACE uczciła 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości - fot.5

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści