Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Augustowie

Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Augustowie

21 października 2018 r. odbyły się wybory do Rady Powiatu w Augustowie. Poniżej zamieszczamy wyniki, zgodnie z Obwieszczeniem Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 24 października 2018 r.

Dla wyboru Rady utworzono 3 okręgi wyborcze, w których łącznie wybrano 17 radnych. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 46.837. Karty do głosowania wydano 22.916 osobom. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 22.889 osób, to jest 48,87% uprawnionych do głosowania. Głosów ważnych oddano 21.898, to jest 95,67% ogólnej liczby głosów oddanych. Głosów nieważnych oddano 991, to jest 4,33% ogólnej liczby głosów oddanych. Poniżej zamieszczamy wyniki wyborów w poszczególnych okręgach.

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 9 mandatów
Głosów ważnych oddano 11.105.
Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 4 – KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 2 mandaty,
b) lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 3 mandaty,
c) lista nr 13 – KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat,
d) lista nr 14 – KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO uzyskała 1 mandat,
e) lista nr 16 ― KWW NASZE MIASTO AUGUSTÓW uzyskała 2 mandaty.

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 4 mandaty
Głosów ważnych oddano 5.393.
Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 2 – KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 1 mandat,
b) lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat,
c) lista nr 13 – KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat,
d) lista nr 14 – KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO uzyskała 1 mandat,

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 4 mandaty
Głosów ważnych oddano 5.400.
Komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:
a) lista nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 1 mandat,
b) lista nr 13 – KWW DOBRY WYBÓR uzyskała 1 mandat,
c) lista nr 14 – KWW RAZEM DLA POWIATU AUGUSTOWSKIEGO uzyskała 2 mandaty.

Mandat Radnego w Powiecie Augustowskim uzyskali:

 1. Bukowski Andrzej,
 2. Dobkowski Marek,
 3. Drągiewicz Tadeusz,
 4. Jedliński Waldemar,
 5. Jeruć Michał,
 6. Kaszuba Maciej Daniel,
 7. Kotarski Michał,
 8. Lisek Joanna,
 9. Mursztyn Andrzej,
 10. Protasiewicz Wojciech Marek,
 11. Pszczoła Elżbieta,
 12. Puczyłowska Elżbieta,
 13. Rusiecki Piotr,
 14. Sobolewski Mieczysław Lucjan,
 15. Sokołowski Ireneusz,
 16. Szkiłądź Dariusz Jan,
 17. Szlaszyński Jarosław.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów dostępne są pod poniższymi adresami internetowymi:
http://bip.st.augustow.wrotapodlasia.pl/wyboryireferenda/wybory-2018.html
https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/200100#general_committee_stat

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści