Podpisano umowę na przebudowę ul. Saperów w Lipsku

Podpisano umowę na przebudowę ul. Saperów w Lipsku

W dniu 18 października Zarząd Powiatu reprezentowany przez Jarosława Szlaszyńskiego – Starostę Augustowskiego oraz Katarzynę Beatę Sturgulewską – Wicestarostę Augustowskiego, podpisał umowę z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” zadania pn. „Przebudowa ulicy powiatowej Nr 2572B – ul. Saperów w Lipsku”.

Obejmuje ono kompleksową przebudowę całej długości ulicy (1,43 km) poprzez: wykonanie robót rozbiórkowych nawierzchni, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej, wykonanie robót ziemnych, wykonanie podbudów, wykonanie bitumicznej nawierzchni jezdni gr. 7cm warstwa wiążąca + 5cm warstwa ścieralna, wykonanie normatywnych wlotów skrzyżowań oraz nowej nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych, wykonanie chodników i oznakowania poziomego oraz pionowego, a także wykonanie prac wykończeniowych i porządkowych oraz założenie zieleni.

Zadanie o wartości ok. 4,73 mln zł zostało dofinansowane w ramach PRGiPID (1,71 mln zł) oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Lipsk (po 1,51 mln zł).

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Saperów w Lipsku

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści