Wybory samorządowe 2018 w Powiecie Augustowskim

Wybory samorządowe 2018 w Powiecie Augustowskim

21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybory zostaną przeprowadzone zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez styczniową nowelizację Kodeksu wyborczego i innych ustaw.

Kogo wybieramy w wyborach samorządowych w 2018 roku?

Wybory możemy podzielić na dwie kategorie:

  1. Wybory rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – czyli organów stanowiących samorząd terytorialny.
  2. Wybory wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – czyli jednoosobowych organów wykonawczych.

Pamiętaj!

  1. W niedzielę, 21 października między godz. 7 a 21 pójdź do swojego lokalu wyborczego. Skąd masz wiedzieć gdzie się udać? Możesz sprawdzić w internecie. Obwody znajdujące się na terenie Powiatu Augustowskiego znajdują się na stronie: https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/obwody/200100
  2. Weź ze sobą dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem. Może być paszport, prawo jazdy, a nawet legitymacja studencka bądź szkolna.
  3. Prawo do udziału w wyborach mają osoby pełnoletnie. Oznacza to że może w nich wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu wyborów obchodzić będzie osiemnaste urodziny.
  4. Pamiętaj o zasadzie „jedna karta, jeden krzyżyk”.
  5. Czy głosujesz w małej gminie, czy w wielkim mieście, na pewno nie dostaniesz tylko jednej karty. Wybieramy bowiem radnych wszystkich szczebli, a oprócz tego także wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast.
  6. Pamiętaj, że każdy głos ma znaczenie!
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści