Powiat wyremontuje ul. Turystyczną

Powiat wyremontuje ul. Turystyczną

Dobiega końca realizowane przez Powiat Augustowski zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie ulic powiatowych Głowackiego oraz Młodości w Augustowie o łącznej długości 1,076 km. Wykonano już większość przewidzianych prac takich jak: roboty ziemne, przebudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa i budowa chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego. Obecnie wykonywane są warstwy bitumiczne nawierzchni jezdni. Do końca miesiąca zostaną zakończone wszystkie główne prace.

Na realizację tego zadania o wartości ponad 5,2 mln zł Powiat Augustowski otrzymał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 2,25 mln zł.

Trwają również prace w ramach „Programu naprawy nawierzchni ulic powiatowych w Augustowie”. Zakończone lub w trakcie wykonywania są roboty na ulicach: Al. Jana Pawła II, Nowomiejskiej, Nadrzecznej, Konopnickiej, Mickiewicza, oraz na skrzyżowaniu ul. Skorupki i ul. Ściegiennego.

Ponadto w ramach tego programu jeszcze w tym roku wykonany zostanie remont nawierzchni ul. Turystycznej – odcinek od Al. Kardynała Wyszyńskiego do przejazdu kolejowego wraz z wymianą krawężników i przebudową chodnika po stronie lewej.

Łączna długość remontowanych odcinków ulic powiatowych wyniesie ponad 3,1 km. Koszt tych robót przekraczający 2 mln zł zostanie w całości pokryty z budżetu Powiatu Augustowskiego.

W związku realizowanymi w jednym czasie na niespotykaną dotychczas skalę rozbudowami i remontami ulic powiatowych, nie da się uniknąć utrudnień w ruchu. Prosimy zatem o zwracanie większej uwagi na znaki drogowe. Jednocześnie dziękujemy za dotychczasowe zrozumienie i prosimy wszystkich użytkowników dróg w Augustowie jeszcze o odrobinę wyrozumiałości w tym zakresie.

Remonty i przebudowa ulic powiatowych Remonty i przebudowa ulic powiatowych Remonty i przebudowa ulic powiatowych Remonty i przebudowa ulic powiatowych Remonty i przebudowa ulic powiatowych Remonty i przebudowa ulic powiatowych

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści