Wyremontowano kolejne drogi powiatowe

Wyremontowano kolejne drogi powiatowe

Zakończono inwestycję polegającą na remoncie nawierzchni bitumicznej jezdni w ciągu dróg powiatowych: Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga oraz Stare Tajno – Tajenko – Orzechówka – Woznawieś – do drogi nr 61 w miejscowości Tajno Stare.

Remont obejmował odcinki nawierzchni o łącznej długości około 1 km. Roboty polegały na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, wykonaniu nowych warstw nawierzchni bitumicznej jezdni oraz uzupełnieniu poboczy. Koszt tego zadania o wartości 391 558,03 zł został pokryty w całości ze środków Powiatu Augustowskiego.

Warto dodać, że w sierpniu br. przy szkole w Tajnie Starym wykonane zostały nowe chodniki. Koszt tego przedsięwzięcia o wartości 80 tys. zł został pokryty przez Powiat Augustowski i Gminę Bargłów Kościelny.

Zakończono również remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni drogi powiatowej Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie na wysokości Kościoła Matki Bożej Anielskiej. Remont obejmował odcinek drogi o długości około 0,5 km. Zadanie o wartości 229 307,68 zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Uroczyste oddanie do użytku przebudowanych odcinków dróg odbyło się w środę, 17 października br. Oba zadania zrealizowało Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Suwałk.

Wyremontowano kolejne drogi powiatowe - fot.1 Wyremontowano kolejne drogi powiatowe - fot.2

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści