Trwają prace na powiatowych ulicach w Augustowie

Trwają prace na powiatowych ulicach w Augustowie

Powiat modernizuje najbardziej zniszczone odcinki ulic powiatowych w Augustowie, przeznaczając na ten cel blisko 1,5 mln. zł.

W ramach tej inwestycji zostaną wykonane remonty nawierzchni jezdni wraz z regulacją pionową elementów infrastruktury podziemnej (studnie, kratki i zawory) na ulicach: Nowomiejskiej, Nadrzecznej, Konopnickiej, Mickiewicza, Al. Jana Pawła II oraz na skrzyżowaniu ul. Skorupki i ul. Ściegiennego.

Prace idą pełną parą. Sfrezowano już najbardziej zniszczone odcinki ulicy Mickiewicza i Konopnickiej. Wszystkie roboty bitumiczne zostaną wykonane do 19 października, a regulacje studni – do 20 listopada br. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Suwałkach.

Trwają też prace przy rozbudowie powiatowych ulic: Głowackiego i Młodości w Augustowie. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ok. 5,22 mln zł. Pozyskana dotacja celowa z „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” na dofinansowanie tego zadania wynosi ok. 2,25 mln zł.

Wykonawcą inwestycji jest STRABAG Sp. z o.o. Roboty mają zakończyć się do końca października br.

Prosimy o wyrozumiałość wszystkich użytkowników modernizowanych ulic i przepraszamy za utrudnienia, jakie mogą wyniknąć w trakcie prowadzonych prac.

Red.

Trwają prace na powiatowych ulicach w Augustowie - fot.1 Trwają prace na powiatowych ulicach w Augustowie - fot.2

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści