Informacja o obradach XXXII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach XXXII sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja

Uprzejmie zapraszam do uczestnictwa w obradach zwołanej w trybie nadzwyczajnym XXXII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 14 września 2018 r. (piątek) o godz. 9.00 w siedzibie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3 (budynek pomiędzy kompleksem boisk a parkingiem) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Interpelacje radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2019 rok środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z samorządami lokalnymi w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
  5. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  6. Wolne wnioski i zapytania.
  7. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści