Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3 września uroczystą mszą świętą celebrowaną przez ks. Daniela Kowalskiego w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie rozpoczęliśmy rok szkolny 2018/2019. Homilię skierowaną do uczniów rozpoczynających nowy rok nauki i wszystkich zgromadzonych wygłosił ks. Piotr Sieradzki.

Kolejna część powiatowych uroczystości miała miejsce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie.   Wzruszającego pożegnania z wakacyjną beztroską i pięknego wprowadzenia w kolejny rok pracy nad rozwojem i budowaniem własnej osobowości dokonała uczennica Magdalena Bartoszewicz piosenką z repertuaru Anny Marii Jopek pt. ,,Ale jestem”.

Następnie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski powitał wszystkich zebranych gości. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na to, że ,,uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia, dla siebie”. Życzył, aby słowa te stały się mottem pracy w nowym roku szkolnym. Uczniom klas pierwszych przekazał życzenia dobrej aklimatyzacji i życzył wszystkim osiągnięcia wspaniałych sukcesów. Starosta podziękował również Joannie Lisek za dwudziestoletnie pełnienie funkcji Dyrektora ZSO w Augustowie, życząc sukcesów w kolejnym etapie życia. Następnie powitał nową Dyrektor – Annę Sus-Cilulko i przekazując życzenia powodzenia na obejmowanym stanowisku, zapewnił o wszelkim wsparciu ze strony organu prowadzącego szkołę.

            Anna Sus – Cilulko, podziękowała Joannie Lisek, od której uczyła się ,,warsztatu dyrektorskiego”, powitała uczniów, rodziców, współpracowników oraz absolwentów licznie odwiedzających szkołę. W przemówieniu porównała trud uczenia się do startu w dobrych zawodach. – Nie zostańcie w tyle, jak dobrzy sportowcy. Pomogą wam w tym, jak dobrzy trenerzy, wasi nauczyciele – powiedziała Anna Sus – Cilulko. Taki start w naukę da wam prawo do ubiegania się o dostanie się na prestiżowe uczelnie, na realizację planów i marzeń, dodała Dyrektor. Przedstawiła też nowego Wicedyrektora szkoły – Panią Elżbietę Buziuk oraz wychowawców poszczególnych klas.

Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza.

Rozpoczęcie roku szkolnego było też doskonałą okazją do wręczenia przez Starostę Jarosława Szlaszyńskiego i Wicestarostę Katarzynę Beatę Sturgulewską medali i certyfikatów 27 uczniom pracującym w wolontariacie sportowym, którzy wspierają organizację różnych imprez odbywających się w naszym powiecie.

            Głos zabrali także przedstawiciele Rady Rodziców: Magdalena Borkowska i Jerzy Demiańczuk, którzy złożyli Dyrekcji, uczniom i nauczycielom życzenia pomyślności w nauce oraz wszelkiej satysfakcji.

            Do życzeń dołączyła się także Barbara Koronkiewicz – Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, która w imieniu wszystkich dyrektorów szkół Powiatu Augustowskiego powitała Annę Sus-Cilulko w gronie dyrektorów i życzyła jej, by spełniała swoje zamierzenia i ambicje oraz realizowała się zawodowo.

            Głos zabrał także Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, który w swoim wystąpieniu podkreślił wysokie wyniki szkół Powiatu Augustowskiego, szczególnie uczniów I LO im. Grzegorza Piramowicza i Gimnazjum Nr 4, życząc dalszych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Z tymi życzeniami korespondowały słowa piosenki z repertuaru Anny German pt. ,,Człowieczy los”, którą brawurowo wykonała Magdalena Bartoszewicz. „Uśmiechaj się, do każdej chwili życia, uśmiechaj się”. – To piękne przesłanie przekazujemy wszystkim rozpoczynającym nowy rok szkolny.

Red.

Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2018/2019

Fot. ZSO

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści