Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Marzenie i Dariuszowi Szkiłądź
z powodu śmierci
MAMY i TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd Powiatu w Augustowie, Radni Rady Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie