Uczczono pamięć żołnierzy

Uczczono pamięć żołnierzy

15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, ustanowionego na pamiątkę zwycięstwa nad armią bolszewicką, na grobach spoczywających na augustowskim cmentarzu żołnierzy poległych w latach 1919 – 1920, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu i Zbigniew Kaszlej – Prezes augustowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, złożyli kwiaty i zapalili znicze.

W tym samym dniu uroczyście odsłonięto w Lipsku pomnik upamiętniający pchor. Stanisława Żłobikowskiego.

W sierpniu 1915 roku w czasie działań wojennych front zatrzymał się na linii rzeki Biebrzy. Żołnierze niemieccy, okupujący Lipsk, spędzili mieszkańców do kościoła. Natomiast wojska rosyjskie uznały, że wieża świątyni jest doskonałym punktem obserwacyjnym i rozpoczęły jej ostrzał. Wówczas znaleźli się dwaj bohaterowie, Stanisław Żłobikowski wraz z kolegą, którzy z narażeniem życia przedostali się przez linię frontu do Rosjan, żeby błagać o zaprzestanie ostrzału kościoła. Dzięki temu ocalała ludność i świątynia. Pchor. Stanisław Żłobikowski zginął podczas wojny polsko-bolszewickiej 4 kwietnia 1919 roku.

Święto Wojska Polskiego, w roku wielkiego jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, było doskonałą okazją do uroczystego upamiętnienia bohatera, który uratował życie wielu mieszkańców Lipska.

Po Mszy Świętej, która odprawiona została o godz. 12.00 w Kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Lipsku, uczestnicy uroczystości przemaszerowali do parku miejskiego, gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego pchor. Stanisława Żłobikowskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich: Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Andrzej Koronkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, służby mundurowe oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Lipska i okolicznych miejscowości, na czele z Lechem Łępickim – Burmistrzem Lipska. Wiązankę kwiatów pod nowo odsłoniętym pomnikiem złożyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu i Lech Haraburda – Członek Zarządu. Obecny był również Piotr Rusiecki – Radny Rady Powiatu.

Po odsłonięciu pomnika ufundowanego na cześć pchor. Stanisława Żłobikowskiego dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia Lipskiego Ośrodka Lokalnej Aktywności „Szkolna 4”.

Uczczono pamięć żołnierzyUczczono pamięć żołnierzyUczczono pamięć żołnierzy Uczczono pamięć żołnierzyUczczono pamięć żołnierzy

Fot. K. Batus

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści