Z głębokim smutkiem i żalem

Z głębokim smutkiem i żalem

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Marka Leszka Motybla

Radnego Rady Powiatu w latach 1998 – 2002,

Wójta Gminy Nowinka w latach 1994 – 2010

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby.

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,

Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści