W pierwszym szeregu w walce o niepodległość

21 lipca w Warszawie, a następnego dnia w Augustowie, uroczyście obchodzono po raz kolejny święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.

      Ten znakomity, jeden z najlepszych pułków polskiej kawalerii, w okresie międzywojennym stacjonował w Augustowie. Zanim jednak przybył do naszego miasta okrył się wojenną sławą. W dniach 21-22 lipca 1917 roku obronił ludność Stanisławowa przed zdemoralizowanymi oddziałami rosyjskimi, a 24 lipca pokonał w bitwie pod Krechowcami wojska niemiecko-austriackie, a następnie ponownie starł się i rozproszył rosyjskich maruderów. Dzięki walce jednego dnia z wojskami trzech zaborców stał się symbolem ustawicznej walki Polaków o niepodległość.

       W warszawskich uroczystościach uczestniczył Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza z pocztem sztandarowym. Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy na grobie płk. Jana Litewskiego na Powązkach, uczestnika bitwy krechowieckiej i dowódcy pułku, poległego 11 września 1939 roku pod Zambrowem, nasza delegacja uczestniczyła w nabożeństwie polowym odprawionym w intencji wszystkich Krechowiaków. Po nim odbył się pokaz sprawności ułańskiej młodych adeptów tej sztuki pod komendą rotmistrza kawalerii ochotniczej Adama Sujeckiego. W uroczystościach, które zostały zorganizowane na hipodromie w Łazienkach Królewskich, licznie wzięli udział warszawianie.

      W Augustowie, w ramach propagowania dziejów i tradycji Krechowieckich, uroczyste obchody święta 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego oraz święta żołnierzy augustowskiego obwodu Armii Krajowej pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości odbyły się w niedzielę 22 lipca.

      Święto Krechowiaków i Akowców rozpoczęło się w południe w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej uroczystą mszą świętą koncelebrowaną przez księdza infułata Antoniego Kochańskiego, księdza dziekana Wojciecha Jabłońskiego oraz księdza prałata Mariana Szewczyka, który wygłosił homilię. Msza święta odprawiona została w intencji poległych, zmarłych oraz żyjących żołnierzy  Pułku i Armii Krajowej oraz ich rodzin.

      Po mszy świętej na placu przy garnizonowym kościele odbył się apel pamięci, salwę honorową oddali żołnierze Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich. Następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikami. Okolicznościowe przemówienie podkreślające szczególną rolę 1 Pułku Ułanów Krechowieckich oraz działalność Armii Krajowej wygłosił starosta Jarosław Szlaszyński.

     – W tym obecnym roku, roku szczególnym, roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, swoje myśli kierujemy ku tym, którzy tę niepodległość wywalczyli, wywalczyli także i dla nas – powiedział starosta Szlaszyński. – W wielkim poczcie bojowników o Polskę, o niepodległość, w pierwszym szeregu stają ułani 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, pułku, który formował się w niezwykle trudnych warunkach, ale dzięki hartowi ducha i wyszkoleniu potrafił skutecznie podjąć walkę z nieprzyjacielem. Zawsze wierny dewizie: Bóg, Honor i Ojczyzna. Winniśmy dziś wdzięczność Ułanom Krechowieckim, pamięć ich dokonaniom. To oni dla nas walczyli o niepodległość, podkreślił w swoim wystąpieniu starosta.

       W związku z objęciem uroczystości Patronatem Narodowym, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda na ręce Starosty skierował specjalny prezydencki dyplom, w uznaniu za upamiętnienie bohaterów oraz krzewienie polskich tradycji kawaleryjskich. Treść listu została odczytana przez Małgorzatę Mikos – Sekretarza Powiatu.

      Podczas uroczystości starosta Jarosław Szlaszyński i wicestarosta Katarzyna Beata Sturgulewska wręczyli Medal Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego” Jolancie Parol – wnuczce gen. Zygmunta Podhorskiego, Matce Chrzestnej repliki sztandaru przekazanej Batalionowi Czołgów Ułanów Krechowieckich w Orzyszu, jako wyraz szacunku i uznania za aktywny udział w kultywowaniu dziedzictwa 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego.

      Ponadto na wniosek Starosty Augustowskiego, decyzją nr 1350/SU/2018 Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 4 lipca 2018 r. za zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny uhonorowano medalem „Pro Patria”: Batalion Czołgów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, kpt. Tomasza Dadurę, kpt. Cezarego Michała Kasprzaka, kpt. Macieja Sulewskiego, por. Michała Stankiewicza, Adama Sujeckiego.

      Podczas uroczystości delegacja Szwadronu Jazdy im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich w Lublinie z chor. Piotrem Durakiewiczem na czele przekazała ziemię z pola bitewnego z Woli Gułowskiej do Izby Pamięci w Orzyszu na ręce ppłk. Adama Fuka – Dowódcy Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich.

      W Augustowskich obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz wojewódzkich: Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego i Andrzej Koronkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego. Przybyli oficerowie 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej: ppłk Adam Fuk – Dowódca Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich oraz ppłk Adam Koniuk. W uroczystości udział wzięły władze Powiatu Augustowskiego na czele ze starostą Jarosławem Szlaszyńskim, wicestarostą Katarzyną Beatą Sturgulewską i Przewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Sobolewskim. Obecni byli także: Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa, radni Powiatu i Miasta, dyrektorzy powiatowych i miejskich szkół, przedstawiciele służb mundurowych: policji, straży pożarnej, straży granicznej, leśników oraz strażaków ochotników. Przybyli ułani z grupy rekonstrukcyjnej z Kobyłki pod dowództwem rotmistrza Andrzeja Michalika oraz z Lublina pod przewodnictwem chor. Piotra Durakiewicza, a także delegacja Łomżyńsko-Drohickiego Bractwa Kurkowego. W obchodach uczestniczyli również reprezentanci organizacji kombatanckich, organizacji pozarządowych, miłośnicy historii i pasjonaci Krechowiaków. Nie zabrakło najważniejszych gości – przedstawicieli Rodziny Krechowieckiej, potomków i krewnych Krechowiaków oraz żołnierzy Armii Krajowej i ich rodzin. Na święto przybyli mieszkańcy Augustowa i turyści wypoczywający na Ziemi Augustowskiej.

Red.

święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiegoświęto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

Fot. K.Batus

święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiegoświęto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiegoświęto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiegoświęto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiegoświęto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiegoświęto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego

Fot. M.Chodacz