Uroczyste otwarcie lądowiska

Uroczyste otwarcie lądowiska

2 lipca odbyło się uroczyste otwarcie lądowiska przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie.

Inwestycja o wartości ok. 1,3 mln zł została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego.

Przybyłych gości powitała w imieniu własnym i Zarządu Powiatu Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ. W uroczystości udział wzięli: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur – Biskup Ełcki, ksiądz prałat Marian Szewczyk – kapelan szpitala, Proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej, dr Elżbieta Kraszewska – Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski, Lech Haraburda i Andrzej Zarzecki oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca. Zaproszenie przyjęli również członkowie Rady Społecznej SP ZOZ: Marcin Kleczkowski, Michał Kotarski i Dariusz Szkiłądź. W otwarciu uczestniczyli także: Wioletta Tomaszycka – Bednarczyk – Zastępca  Dyrektora SP ZOZ oraz ordynatorzy oddziałów i pracownicy szpitala oraz Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa i przedstawiciele wykonawcy inwestycji: Marcin Pudełko – Prezes Zarządu Heli Factor Sp. z o.o. oraz Adam Kozłowski z firmy HELITECH. Po uroczystym otwarciu, JE Ksiądz Biskup Jerzy Mazur dokonał poświęcenia nowo wybudowanego lądowiska.

Starosta Jarosław Szlaszyński w swoim wystąpieniu podkreślił, że lądowisko jest kolejnym elementem pracy, która wykonywana jest wspólnie przy modernizacji szpitala dla zapewnienia jak najlepszych usług pacjentom. Inwestycja przyczyni się do ratowania zdrowia i życia ludzkiego, umożliwi skrócenie do minimum czasu transportu pacjentów wymagających natychmiastowej pomocy medycznej. Od 1 marca funkcjonuje tu dobrze wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy. Dodał także, że to nie jedyne planowane na ten rok przedsięwzięcie w SP ZOZ. Niebawem placówka wzbogaci się o kolejny, nowoczesny sprzęt. Realizowana będzie także budowa przyszpitalnych parkingów i zagospodarowany zostanie teren przy lądowisku.

Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski zauważył, że budowa lądowiska stanowi bardzo istotny element Systemu Ratownictwa Medycznego i umożliwia lepsze funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Podkreślił, że dzięki tym inwestycjom mieszkańcy i turyści odwiedzający region będą mogli czuć się bezpiecznie.

Red.

Uroczyste otwarcie lądowiskaUroczyste otwarcie lądowiska Uroczyste otwarcie lądowiska

Fot. M. Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści