Szkoła do zadań specjalnych

Szkoła do zadań specjalnych

Wyjątkowe wydarzenie  miało miejsce w Hotelu Logos 6 czerwca bieżącego roku. Nasza szkoła zorganizowała tego dnia XIV Powiatową Konferencję nt. kształcenia osób z niepełnosprawnościami. Tematem przewodnim spotkania było hasło „Szkoła do zadań specjalnych” .

Osoby decydujące o szkolnej przyszłości dziecka stoją przed dylematem: Gdzie jest jego miejsce we współczesnym kształceniu? Która szkoła mu zapewni pełniejszy rozwój, większą samodzielność i zaradność życiową? Gdzie będzie mu lepiej? Gdzie dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będzie miało wsparcie i przyjaciół? Kto „rozwinie mu skrzydła” na jego miarę? Często rodzice boją się decyzji, nie wiedzą czym kierować się  w wyborze szkoły. Odległością od domu? Nazwą szkoły? Jej ofertą edukacyjną? Ilością uczniów w klasie?

Podczas konferencji zaproszeni goście mogli usłyszeć opinie specjalistów, rodziców oraz absolwentów naszej szkoły. Podczas tego spotkania  mogli sami ocenić, jakie walory posiada szkolnictwo specjalne w dzisiejszej rzeczywistości i gdzie jest miejsce dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Spotkanie rozpoczął dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie, Pan Roman Krzyżopolski. Wystąpienia zaproszonych gości zapoczątkowała Pani Anna Topór Przedstawiciel Kuratorium Oświaty, Dyrektor Wydziału Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych  i Kształcenia Specjalnego. Zwróciła uwagę na szczególne potrzeby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. O możliwościach i potrzebach mówiły także zaproszone panie psycholog, p. Hanna Zienkiewicz – doradca metodyczny Suwalskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz p. Magdalena Wysocka – psycholog Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Augustowie. Pani Magda podzieliła się swoim osobistym doświadczeniem pracy z uczniami z niepełnosprawnościami.

Organem prowadzącym naszą szkołę jest Starostwo Powiatowe w Augustowie, a osobą która często odwiedza naszą placówkę jest Wicestarosta, Pani Katarzyna Beata Sturgulewska. W ciepłych słowach podzieliła się ze słuchaczami konferencji swoimi wrażeniami z odwiedzin w naszej szkole i była kolejnym głosem potwierdzającym, że jesteśmy „Szkołą do zadań specjalnych”. Kolejnym prelegentem była pani Elżbieta Arciszewska, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Suwałkach.
Miłą niespodziankę sprawili najmłodsi uczniowie naszej szkoły, którzy piosenką „Koła autobusu kręcą się” przerwali poważne dysputy.
A potem polały się łzy……………
Powodem emocjonujących przeżyć i wyciąganych chusteczek były słowa rodziców uczniów naszej szkoły. Wyjątkowe doświadczenia związane z decyzjami o wyborze szkoły dla swojego dziecka, zmianach w funkcjonowaniu syna czy córki były szczególnym wyznaniem w wystąpieniu pani Małgorzaty Judyckiej oraz Katarzyny Omiljan. Pani Eliza Kuryło przekazała listownie swoje doświadczenia na temat rozwoju jej syna, Sebastiana. Wszystkie mamy jednogłośnie stwierdziły, że szkoła specjalna jest najlepszym miejscem  do właściwego wspierania rozwoju ich dzieci oraz nabywania przez nich umiejętności szkolnych i społecznych. Wszyscy obecni na konferencji byli zdania, że osobiste doświadczenia są najcenniejszą oceną wartości szkolnictwa specjalnego.

Jednak nie tylko rodzice i specjaliści mieli tego dnia głos. Kolejnymi prelegentkami były absolwentki Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Magda i Patrycja podzieliły  swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją w szkole masowej, szkole specjalnej oraz opowiedziały o swoim obecnym zatrudnieniu.

 

Tegoroczna konferencja to także możliwość poznania oferty edukacyjnej szkoły specjalnej oferującej naukę uczniom z niepełnosprawnościami w Powiecie Augustowskim. Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzenia filmu ukazującego specyfikę kształcenia w naszej „Szkole do zadań specjalnych”. Szkoła dodatkowo umożliwia rozwój i osiągnięcie sukcesu poprzez funkcjonowanie w niej Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych. Wartość tej oferty przedstawiona została na krótkiej prezentacji.

 

Całe spotkanie podsumował Pan Dyrektor Roman Krzyżopolski. Po raz kolejny tego dnia padły ważne słowa o szczególnych potrzebach uczniów z niepełnosprawnościami i możliwościach jakie oferuje im szkolnictwo specjalne.

 

Elżbieta Chilicka

XIV Powiatowa Konferencja "Szkoła do zadań specjalnych"

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści