Wyrazy głębokiego współczucia…

Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Marzannie Frydrych
z powodu śmierci
MAMY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego