Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Zespół Szkół Technicznych im. Gen. I. Prądzyńskiego Technikum Nr 2 w Augustowie skorzysta ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania  w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W roku 2018 Powiat Augustowski otrzymał dotację na realizację Programu, w kwocie 4.000 zł, dla ww. szkoły.

Powiat zapewnił finansowy wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym, tj. 1.000 zł.

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Technicznych w Augustowie będzie mogła zakupić nowości wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami uczniów, a także z opinią rodziców i nauczycieli, aby wzmocnić i pogłębić nawyk czytania w czasie wolnym wśród młodzieży.