Informacja o obradach XXIX sesji Rady Powiatu w Augustowie

Informacja o obradach XXIX sesji Rady Powiatu w Augustowie

Uprzejmie informuję, że obrady XXIX sesji Rady Powiatu w Augustowie odbędą się w dniu 23 maja 2018 r. (środa) o godz. 1300 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia skargi Wójta Gminy Nowinka na uchwałę Nr 205/XXVI/2017 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 14 listopada 2017 r. i przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowy najem pomieszczeń w budynku przy ulicy Mickiewicza 2 w Augustowie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2018 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2018 – 2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Augustów.
 10. Przedstawienie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2017.
 11. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 12. Przyjęcie protokołu Nr XXVIII/18 z dnia 28 marca 2018 r.
 13. Wolne wnioski i zapytania.
 14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści