Powiat przebuduje kolejne drogi

Powiat przebuduje kolejne drogi

We wtorek, 17 kwietnia podpisana została umowa z Przedsiębiorstwem Drogowo – Mostowym UNIDROG Sp. z o. o. z Grajewa, na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki  od km 0+000 do km 0+985”. Inwestycja obejmuje wykonanie na drodze o nawierzchni żwirowej, podbudowy i dwóch warstw nawierzchni bitumicznej wraz z robotami towarzyszącymi (przepusty, zjazdy, odcinek chodnika, pobocza, itp.). Koszt zadania to blisko 800 tys. zł. Środki na jego realizację będą pochodziły z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny.

Przekazano również teren budowy w celu realizacji dwóch innych zadań, na które zawarto umowy z tym samym wykonawcą: przebudowa dwóch odcinków drogi powiatowej Grabowo – Janówka – o łącznej długości  blisko 1,5 km, koszty wyniosą ponad 350 tys. zł i przebudowa około 1 km nawierzchni ulicy Rajgrodzkiej w Augustowie – koszty wyniosą ponad 280 tys. zł. Oba te zadania zostaną sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego. Wykonane będą nowe warstwy nawierzchni bitumicznych wraz z uzupełnieniem poboczy.

Prosimy o wyrozumiałość wszystkich użytkowników przebudowywanych dróg i przepraszamy za utrudnienia, jakie mogą wyniknąć w trakcie prowadzonych prac.

Red.

Powiat przebuduje kolejne drogi

Fot. M. Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści