Stypendia dla najlepszych

Stypendia dla najlepszych

23 marca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów, przyznanych przez Zarząd Powiatu za wyniki w nauce i wyniki sportowe uczniom szkół powiatowych na II semestr 2017/2018.

Stypendia przyznawane są z budżetu Powiatu w każdym półroczu i wypłacane jednorazowo w kwocie 1.300 zł. Stypendia za wyniki w nauce otrzymuje dwóch najlepszych uczniów ze szkoły lub zespołu szkół. Natomiast za wyniki sportowe stypendia mogą otrzymać członkowie kadry Polski, jeden uczeń wytypowany przez radę pedagogiczną, który zdobył pierwsze miejsce na zawodach wojewódzkich lub wysoką lokatę na zawodach centralnych oraz uczniowie wchodzący w skład drużyny w grach zespołowych, która na mistrzostwach Polski zdobyła co najmniej trzecie miejsce.

Na II semestr 2017/2018 przyznano 22 stypendia: 8 za wyniki w nauce i 14 za wyniki sportowe. Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Katarzyna Zaniewska (Gimnazjum Nr 4) i Justyna Sawicka (I LO) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Klaudia Michałowska i Adam Rółkowski z II Liceum Ogólnokształcącego, Kamil Uklejewski (Technikum Nr 1) i Ewelina Turowska (Branżowa Szkoła Nr 1) z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Patrycja Wasilewska (Technikum Nr 2) i Joanna Wronko (Branżowa Szkoła Nr 2) z Zespołu Szkół Technicznych.

Stypendia za wyniki sportowe otrzymali: Piotr Twardowski (Gimnazjum Nr 4), Hubert Wysocki (Gimnazjum Nr 4), Daniel Baranowski (I LO), Marcin Burzym (I LO), Karol Dubnicki (I LO), Jan Mroziewski (I LO), Eryk Paszkiewicz (I LO), Jakub Sobolewski (I LO) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zuzanna Polkowska, Konrad Zawadzki, Anita Świacka i Aleksandra Julia Korzun z II Liceum Ogólnokształcącego, Błażej Jakub Chodorowski – Wojewnik i Jakub Tomkiewicz (Technikum Nr 1) z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Ponadto Zarząd Powiatu przyznał nagrodę za szczególne osiągnięcia artystyczne w dziedzinie pianistyki Karolinie Kuśmierz – uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego. Nagroda została wręczona 28 marca, podczas sesji Rady Powiatu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów.

Stypendia dla najlepszych

Fot. ZSO w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści