Wykład na temat działań partyzanckich Oddziału „Wawra” na Augustowszczyźnie

Wykład na temat działań partyzanckich Oddziału „Wawra” na Augustowszczyźnie

We wtorek, 27 lutego Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski wystąpił z wykładem podczas ogólnopolskiej konferencji „Teoria i praktyka działań nieregularnych  w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Wydział Wojskowy Akademii Sztuki Wojennej we współpracy z Muzeum Wojska Polskiego oraz Wojskowym Biurem Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

Celem konferencji było zdiagnozowanie aktualnego stanu wiedzy na temat działań określanych w literaturze przedmiotu jako: nieregularne, partyzanckie czy niekonwencjonalne oraz ustalenie, jakie doświadczenia i wnioski z przeszłości mogą stanowić inspirację dla współczesnych rozwiązań w tym zakresie.

W ramach panelu „Animus Belli 2018 – Teoria i praktyka działań nieregularnych” wykład na temat działań Oddziału płk. Konstantego Ramotowskiego „Wawra” w Guberni Augustowskiej w Powstaniu Styczniowym 1863 r. wygłosił Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Konferencję otworzył rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz. Wśród gości zebranych w auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej znaleźli się m.in: zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. dr inż. Adam Joks, Szef Zarządu Wojsk Pancernych i Zmechanizowanych – zastępca inspektora Wojsk Lądowych gen. bryg. Krzysztof Radomski, gen. bryg. Jerzy Gut, przedstawiciele Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej: płk Krzysztof Wróblewski, płk Artur Zieliński i dr Paweł Makowiec, przedstawiciele Straży Granicznej: płk Piotr Kamiński i mjr Tomasz Skupisz oraz kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej.

Spotkanie skupiło grono badaczy i naukowców z całej Polski, którzy od dawna zajmują się tą tematyką. Referatom i wykładom przysłuchiwali się oficerowie-słuchacze Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej, Wyższego Kursu Operacyjno-Strategicznego, Wyższego Kursu Operacyjno-Logistycznego, Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych oraz studenci Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, w tym przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego „Militarni”.

Szczegółowe informacje na temat konferencji dostępne są na stronie internetowej Akademii Sztuki Wojennej:
http://www.akademia.mil.pl/aktualnosci/teoria-i-praktyka-dzialan-nieregularnych-w-walce-o-niepodleglosc-rzeczypospolitej-polskiej.html

konferencji „Teoria i praktyka działań nieregularnych w walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści