Kwalifikacja wojskowa 2018

Od 5 do 27 lutego w Osiedlowym Domu Kultury w Augustowie będzie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące na terenie powiatu augustowskiego.

5 lutego, w imieniu Powiatu Augustowskiego, oficjalnego otwarcia prac komisji dokonała Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski.

Do tegorocznej kwalifikacji wojskowej zostali wezwani mężczyźni urodzeni w 1999 roku oraz starsi urodzeni w latach 1994 – 1998, którzy posiadają określoną kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, a także kobiety urodzone w latach 1994 – 1999 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnym oraz na kierunkach psychologicznych.

Do zadań komisji prowadzącej kwalifikację należy określenie zdolności danej osoby do czynnej służby wojskowej, wstępne przeznaczenie do służby w poszczególnych formach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, przeniesienie osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydanie na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz przygotowanie rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej. W ramach prowadzonej kwalifikacji wojskowej komisja zakłada lub aktualizuje ewidencję wojskową i wydaje wojskowe dokumenty osobiste (książeczki wojskowe).

Red.