Lekarz na medal

Lekarz na medal

28 grudnia podczas XXVII sesji Rady Powiatu na ręce Aleksandra Grigoriewa – Ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej SP ZOZ w Augustowie zostało przekazane podziękowanie oraz medal w dowód uznania za przeprowadzenie niezwykle trudnej i skomplikowanej operacji na otwartym sercu, ratującej ludzkie życie.

Zespół anestezjologiczno – chirugiczny, którym kierował Ordynator podjął natychmiastową decyzję i profesjonalnie przeprowadził pierwszy tego typu zabieg w augustowskim szpitalu. Czyn ten zasługuje na najwyższe uznanie i jest dowodem oddania się służbie na rzecz drugiego człowieka.

Medal Jana Pawła II i list gratulacyjny wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski i Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie.

Red.

Lekarz na medal

Fot. B.Lipiński

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści