Otwarcie drogi w Gorczycy

Otwarcie drogi w Gorczycy

W środę 13 grudnia w Gorczycy odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej na długości 1,5 km drogi powiatowej Głęboki Bród – Strzelcowizna – Gorczyca.

Zadanie o wartości około 673 tys. zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu Augustowskiego (323 tys. zł), Nadleśnictwa Płaska (250 tys. zł) oraz Gminy Płaska (100 tys. zł). W ramach inwestycji odtworzono trasę i punkty wysokościowe, wykonano nową nawierzchnię z betonu asfaltowego na istniejącej szerokości, uzupełniono pobocze, miejscowo oczyszczono rów.

W uroczystości udział wzięli: ksiądz kanonik Arkadiusz Pietuszewski – Proboszcz Parafii w Studzienicznej, który dokonał poświęcenia przebudowanego odcinka drogi oraz Leszek Skubis – Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska, a jednocześnie Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady, Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady oraz Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski i Lech Haraburda. Udział wzięli również: Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu, Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu oraz Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg.  W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Płaska: Wójt Wiesław Gołaszewski i Alicja Polkowska – Przewodnicząca Rady, a także mjr SG Andrzej Mielziuk – Komendant Placówki Straży Granicznej w Płaskiej oraz mieszkańcy wsi. Na uroczystość przybyli: wykonawca inwestycji – przedstawiciel firmy STRABAG Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok, Krzysztof Palczewski – Kierownik Budowy i Marcin Sieńkowski – Inspektor Nadzoru.

Uroczyste otwarcie drogi było doskonałą okazją do wręczenia Medali Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. W dowód uznania za aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz zaangażowanie w poprawę infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Augustowskiego odznaczony został Leszek Skubis. Natomiast Arturowi Krasowskiemu medal przyznano za profesjonalną i rzetelną realizację licznych inwestycji drogowych oraz wkład w rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Augustowskiego. Medale wręczył Jarosław Szlaszyński.

Nadleśniczy Leszek Skubis podziękował wszystkim, którzy włączyli się w realizację inwestycji. Podkreślił, że dzięki współpracy udało się przebudować kolejny odcinek drogi ważnej dla mieszkańców i turystów odwiedzających tę część Powiatu Augustowskiego, a także dla Lasów Państwowych, które prowadząc gospodarkę leśną, korzystają z dróg lokalnych.
Red.

Otwarcie drogi w Gorczycy

Fot. M.Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści