Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja

Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja

18 grudnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku kolejnej inwestycji drogowej zrealizowanej w tym roku przez Powiat Augustowski. Zrealizowany został drugi etap przebudowy ulicy 3 Maja w Augustowie. Zadanie o wartości 2,21 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Powiatu w wysokości 1,01 mln zł oraz budżetu Miasta Augustów w wysokości 1,2 mln zł.

W ramach realizacji inwestycji wykonano nawierzchnię jezdni o szer. 7,0 m z masy mineralno-asfaltowej o grubości 7 cm warstwy wiążącej i 5 cm warstwy ścieralnej. Przebudowano chodniki, odtworzono wjazdy, wybudowano zatoki postojowe do parkowania równoległego na całej długości odcinka. Przebudowana została kanalizacja deszczowa, odnowiono istniejące oznakowanie pionowe i wykonano grubowarstwowe oznakowanie poziome, a także przebudowano oświetlenie uliczne na całym odcinku, wprowadzając stylowe lampy oraz zasadzono drzewa.

Oddaną do użytku ulicę poświęcił ksiądz kanonik Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. W uroczystości wzięły udział władze Powiatu: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Marek Dobkowski i Andrzej Zarzecki. Miasto reprezentował Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa, Filip Chodkiewicz – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Mirosław Zawadzki – radny miejski. Obecni byli wiceprzewodniczący Rady Powiatu: Wiesława Zofia Jedlińska i Ireneusz Sokołowski, a także radni powiatowi: Jerzy Grąbczewski, Maciej Kaszuba, Michał Kotarski i Leszek Płoński. Udział wzięli również: Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Przybyli również wykonawcy inwestycji: Wojciech Nowak – Prezes Zarządu Ekodrom Sp. z o.o. w Augustowie, Piotr Nowak – Prokurent, a także osoby bezpośrednio pracujące przy wykonywaniu inwestycji. W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Augustowa, którzy będą korzystać z nowej ulicy oraz siostry zakonne Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi prowadzące Dom Pomocy Społecznej znajdujący się przy wyremontowanej ulicy na czele z s. Heleną Kamińską – Dyrektorem DPS.

Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podkreślił, że to wspólne dzieło samorządu powiatowego i miejskiego będzie dobrze służyć mieszkańcom i turystom oraz znacząco poprawi wizerunek centrum miasta. Wyraził także nadzieję na realizację w nadchodzącym roku kolejnych wspólnych inwestycji i kontynuację dobrej współpracy.

Red.

Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja Oficjalne otwarcie ul. 3 Maja

Fot.M.Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści