Ogłoszenie o przetargu na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych

Augustów, dn. 14 grudnia 2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia

Pobierz: pełna treść ogłoszenia

Augustów, dn. 23 listopada 2017 r.

Ogłoszenie nr 620054-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.
o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji
i Transportu Starostwa Powiatowego w Augustowie.

W załączeniu pliki do pobrania:
1. Ogłoszenie o przetargu.
2. SIWZ wraz z załącznikami.