Dotacje na inwestycje w augustowskim szpitalu

Dotacje na inwestycje w augustowskim szpitalu

Zarządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017r. podpisanym przez Panią Beatę Szydło – Prezesa Rady Ministrów, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie przyznane zostało dofinansowanie na realizację inwestycji w szpitalu.

Wnioski do Wojewody Podlaskiego o udzielenie dotacji z rezerwy ogólnej budżetu państwa zostały złożone przez Zarząd Powiatu w październiku br. Pierwszy z nich dotyczył sfinansowania wymiany windy w kwocie 216 000 zł, co stanowi 80% całego przedsięwzięcia oszacowanego na kwotę 270 000 zł. Drugi o wartości 1 600 000 zł, stanowiącej 80% przedsięwzięcia określonego na kwotę 2 000 000 zł obejmuje dwa zadania. W ramach budowy zadaszonego podjazdu dla specjalistycznych środków transportu sanitarnego przy Izbie Przyjęć/SOR o wartości 800 000 zł powstanie obiekt zamykany i otwierany automatycznie o powierzchni umożliwiającej pobyt dwóch karetek jednocześnie. Ponadto zostanie doposażonych w sprzęt i aparaturę medyczną dziewięć komórek organizacyjnych SP ZOZ, tj. Izba Przyjęć (SOR), Oddziały: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, Obserwacyjno – Zakaźny, Pediatryczny, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Ginekologiczno – Położniczy, Dział Fizjoterapii i Blok Operacyjny na kwotę 1 200 000 zł.

Oba wnioski w całości zostały zakwalifikowane do dofinansowania. Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści