Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki

Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki

W Szczebrze 24 października odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi Szczebra – Sokolne – Cisówek – Kurianki. Zadanie o wartości prawie 838 tys. zł zostało sfinansowane przez Powiat Augustowski i Gminę Nowinka (po 343 tys. zł) oraz Nadleśnictwo Szczebra (152 tys. zł).

Przebudowa drogi na pierwszym odcinku obejmowała m.in.: roboty pomiarowe i  przygotowawcze, podbudowę z kruszywa naturalnego z domieszką ulepszającą z kruszywa łamanego 30% , wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, oczyszczenia i pogłębienia rowów, wykonania zjazdów. Na drugim odcinku wykonano miejscowe (według potrzeb) uzupełnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym doziarnionym w 30 % kruszywem łamanym wraz z profilowaniem i zagęszczaniem.

W obecności zgromadzonych mieszkańców drogę poświęcił ksiądz kanonik Mieczysław Załuska – Proboszcz Parafii pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Szczepkach. Obecne były władze Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady, Leszek Skubis – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej. Gminę Nowinka reprezentowali: Dorota Winiewicz – Wójt Gminy, Wojciech Paszkiewicz – Przewodniczący Rady Gminy, Elwira Gugało – Inspektor ds. Dróg. W uroczystości wzięli także udział: Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu, Małgorzata Mikos – Sekretarz Powiatu, Daniel Hiero Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Joanna Jaśko – Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu. Uczestniczył również Artur Krasowski – Dyrektor Oddziału Białystok STRABAG, firmy, która wykonywała inwestycję.

Red.

Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki
Fot. Z.Bartoszewicz

 

Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki
Fot. K.Batus

 

Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki
Fot. K.Batus

 

Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki
Fot. Z.Bartoszewicz

 

Otwarcie drogi Szczebra – Kurianki
Fot. K.Batus

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści