1

Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017”

19 października w siedzibie białostockiego IPN odbyło się podsumowanie tegorocznej edycji projektu edukacyjnego „Śladami Bohaterów”

Wcześniej, w dniach 18 – 22 września, uczestnicy projektu poznali dzieje II Korpusu Polskiego i jego szlak bojowy we Włoszech, podróżując po miejscach walk i odwiedzając cmentarze, na których spoczęli polegli w walkach o Monte Cassino, Padwę i Bolonię. W trakcie podróży oglądali filmy dokumentalne, słuchali wykładów. Najważniejszym elementem ekspedycji, zorganizowanej już po raz ósmy przez białostocki Oddział IPN w ramach projektu „Śladami Bohaterów”, była jednak możliwość „dotknięcia historii” – obecność na miejscach walk, modlitwa na cmentarzach.

Podczas spotkania uczestnicy projektu przedstawili przygotowane w grupach podsumowania pięciodniowej ekspedycji śladami II Korpusu Polskiego i jego szlaku bojowego we Włoszech. Były to przede wszystkim prezentacje multimedialne pokazujące losy Sybiraków, żołnierzy II KP i ich rodzin oraz uczestników powojennego podziemia niepodległościowego.

W trakcie podsumowania zostały także wręczone nagrody osobom, które osiągnęły najlepsze rezultaty w rozwiązywaniu zadań zawartych w karcie pracy związanej z tematyką wyjazdu. Także opiekunowie i dyrektorzy szkół obecni na spotkaniu otrzymali pamiątkowe książki i inne materiały edukacyjne.

Spotkanie podsumował dr Waldemar Brenda – Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej w Białymstoku, dziękując wszystkim uczestnikom oraz samorządom, bez których wyjazd nie byłby możliwy.

W tegorocznej edycji Powiat augustowski reprezentowali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza, Agnieszka Hintertan i Kamila Krukowska, a ich opiekunem była pani Elżbieta Klekotko. Wyjazd był współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017” Podsumowanie projektu „Śladami Bohaterów 2017”

Fot ZSO