Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem…

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Romualda Kabrońskiego

Wiceprezesa Augustowskiego Klubu Sportowego SPARTA i wieloletniego Dyrektora Klubu.

Pozostanie w naszej pamięci jako oddany społecznik,

któremu zawsze były bliskie sprawy rozwoju sportu w Augustowie,

Rzetelnie i sumiennie zarządzający działalnością Klubu,

Wspaniały i życzliwy Człowiek.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie

i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Wam Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski

Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści