Uroczyste obchody 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Uroczyste obchody 25-lecia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

W czwartek 14 września w II Liceum Ogólnokształcącym w Augustowie odbyły się uroczyste obchody 25. rocznicy utworzenia szkoły, 10 – lecia nadania imienia oraz 90 – lecia tradycji szkolnictwa w budynku II LO. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – Stanisław Karczewski.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10.00 mszą św. w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej celebrowaną przez ks. biskupa Romualda Kamińskiego w intencji społeczności szkolnej i jej absolwentów. Następnie uroczystości przeniosły się do II Liceum Ogólnokształcącego.

W święcie udział wzięli absolwenci i przyjaciele szkoły, byli i obecni pracownicy placówki oraz zaproszeni goście, m.in.: Małgorzata Kopiczko – Senator RP, Bohdan Paszkowski – Wojewoda Podlaski, Jerzy Leszczyński – Marszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Dyjuk – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Andrzej Zbigniew Koronkiewicz – Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, Wojciech Walulik – Burmistrz Augustowa, a wcześniej dyrektor II LO. Powiat Augustowski reprezentowali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Członkowie Zarządu Powiatu – Andrzej Zarzecki, Marek Dobkowski, Lech Haraburda, Radni Rady Powiatu w Augustowie – Daniel Kaszuba, Leszek Płoński, Marcin Kleczkowski i Dariusz Szkiłądź, a także Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu.

Podczas święta zostały wręczone Medale Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. W dowód uznania za wychowanie i edukację wielu pokoleń młodzieży odznaczone zostało II Liceum Ogólnokształcące im. Polonii i Polaków na Świecie. Medal odebrała Barbara Koronkiewicz – Dyrektor szkoły. W dowód uznania za trud wkładany w upowszechnianie idei pamięci narodowej oraz wieloletnie kształtowanie patriotyczne młodego pokolenia Powiatu Augustowskiego medal otrzymała także Danuta Kaszlej – Prezes Klubu Historycznego im. Armii Krajowej. Medale wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski. Radosławowi Lotkowskiemu przyznana została nagroda Starosty Augustowskiego za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Jarosław Szlaszyński przekazał również prezent dla szkoły – projektor multimedialny.

Część oficjalną święta zakończył spektakl w wykonaniu grupy teatralnej „Antrakt”. Montaż przybliżył historię szkoły, ozdobiony był także okolicznościowymi wierszami oraz piosenkami. Uroczysty charakter inscenizacji został podkreślony staropolskim polonezem, który otwierał i zamykał spektakl. Do finałowego korowodu uczniowie szkoły zaprosili gości i w rytm Poloneza Husarii przemaszerowali do auli II LO, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości.

Red.

25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie 25-lecie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Fot. J.Lech

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści