Modernizacja szpitala i badania diagnostyczne

Modernizacja szpitala i badania diagnostyczne

4 września w „Hotelu Warszawa” z udziałem Bogdana Dyjuka – Członka Zarządu Województwa Podlaskiego odbyła się konferencja otwierająca projekt realizowany z dofinansowaniem z Programu Interreg Litwa – Polska przez szpitale w Augustowie i Alytusie pn. „Powiaty Alytus i Augustów – bezpieczne miejsca do życia i rozwoju zdrowej rodziny”.

Wartość działań zaplanowanych w ramach przedsięwzięcia w augustowskiej placówce wynosi ok. 2 mln zł. Projekt zakłada zakup sprzętu medycznego do Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz do Poradni K na kwotę 1,2 mln zł, a następnie w oparciu o zakupioną aparaturę wdrożenie nowych programów profilaktyki zdrowotnej z zakresu ginekologii. – Dzięki doposażeniu placówki w sprzęt do diagnostyki i leczenia kobiet oraz wdrożeniu nowych programów profilaktyki zdrowotnej zwiększy się dostępność do badań specjalistycznych – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Skoordynowana akcja promocyjna prowadzona w projekcie ma za zadanie zwrócić uwagę na problem malejącej liczby urodzeń, procesy migracji kobiet do innych ośrodków oraz problemy chorób nowotworowych u tej grupy. – Mamy zaplanowane wdrożenie 3 programów diagnostycznych, w ramach których zostanie przebadanych 1.300 osób, np. badania przesiewowe USG ginekologiczne – informuje Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ. – Odbędą się także specjalistyczne szkolenia lekarzy ginekologów ze szpitali w Augustowie i Alytusie.

W ramach konferencji wykłady z dziedziny ginekologii i położnictwa oraz onkologii ginekologicznej wygłosili wybitni polscy specjaliści: prof. dr hab. Mirosław Wielgoś, prof. dr hab. Sławomir Wołczyński, prof. dr hab. Tadeusz  Laudański, dr hab. Paweł  Knapp oraz prof. dr hab. Jacek Szamatowicz. W spotkaniu wzięli udział lekarze ginekolodzy z regionu przygranicznego Polski i Litwy, a także przedstawiciele z Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Litewskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Red.

Fot. G.Haraburda

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści