Wyróżnienia

Wyróżnienia

Podczas sesji Rady Powiatu 30 sierpnia został wręczony Medal Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. W dowód uznania za profesjonalną i pełną zaangażowania pracę medal otrzymała Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, organizująca wydział z chwilą powstania powiatów w 1999 roku i od tego czasu kierująca jego pracami, koordynująca funkcjonowanie powiatowych jednostek oświatowych.

Na sesji został także wręczony list gratulacyjny wyróżniającemu się funkcjonariuszowi augustowskiej policji. Podziękowanie za wzorową i sumienną służbę, za szczególne zaangażowanie na rzecz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego otrzymał aspirant sztabowy Tomasz Miezio – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji

Serdecznie gratulujemy.

Red.

WyróżnieniaWyróżnienia

Fot. G.Haraburda

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści