Informacja o XXV sesji Rady Powiatu

Informacja o XXV sesji Rady Powiatu

INFORMACJA

Uprzejmie informuję, że obrady XXV sesji Rady Powiatu w Augustowie  odbędą się w dniu 30 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 12.00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017-2021.
 7. Przedstawienie informacji na temat programu ,,Doradcy emerytalni pomogą dokonać wyboru’’ – prezentuje Kierownik Inspektoratu ZUS w Augustowie Pani Ewa Bielecka.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania przeniesień pomiędzy zadaniami, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2018 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulic powiatowych miejskich Nr 2508B Głowackiego oraz Nr 2528B Młodości w Augustowie’’.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uwzględnienia w projekcie budżetu na 2018 rok środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy powiatowej miejskiej Nr 2572B – ul. Saperów w Lipsku’’.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego wraz z udziałem w zabudowanej nieruchomości Powiatu Augustowskiego, położonej w Augustowie w obręb 3, oznaczonej nr 3541/23.
 12. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu Powiatu Augustowskiego za I półrocze 2017 r.
 13. Przedstawienie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2017– 2021 w I półroczu 2017 r .
 14. Informacja SP ZZOD w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2017 r.
 15. Informacja SP ZOZ w Augustowie o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2016r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Gminie Bargłów Kościelny.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody Powiatu Augustowskiego za pomocą instrumentów płatniczych.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie skargi z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji w 2017 r.
 19. Odpowiedzi na interpelacje.
 20. Przyjęcie protokołu Nr XXIV/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.
 21. Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący

Rady Powiatu w Augustowie  

Andrzej Sobolewski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści