Współpraca z Rejonem Grodzieńskim

Współpraca z Rejonem Grodzieńskim

14 lipca w sali Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie w obecności radnych Rady Powiatu odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim. Zgodę na podjęcie współpracy wyraziła 26 czerwca Rada Powiatu.

Rejon Grodzieński położony w zachodniej części Białorusi w obwodzie grodzieńskim graniczy z Powiatem Augustowskim, a 40% ludności stanowią Polacy. Oba regiony łączy Kanał Augustowski, zabytek architektury hydrologicznej XIX wieku. Współpraca samorządów lokalnych, firm, szczególnie branży turystycznej, mieszkańców po obu stronach granicy polsko – białoruskiej z każdym rokiem ma coraz szerszy zasięg. Rejon Grodzieński dostępny jest dla turystów poprzez bezwizowe sezonowe przejście graniczne Rudawka – Lesnaja. Obecnie prowadzone są starania zmierzające do utworzenia przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo.

Projekt porozumienia o partnerskiej współpracy został opracowany wspólnie i zaakceptowany przez obie strony. Przedmiotem współpracy, jak czytamy w porozumieniu, „jest tworzenie warunków niezbędnych do rozwoju dwustronnej współpracy, wymiany doświadczeń pomiędzy partnerskimi regionami, wzajemnego poznawania życia społeczno – gospodarczego obu regionów i narodów.”

– Cieszymy się, że z przejścia granicznego Rudawka – Lesnaja korzysta coraz więcej osób – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Dzisiaj naszym marzeniem jest otwarcie dla ruchu turystycznego kolejnego przejścia granicznego Lipszczany – Sofijewo. Jestem przekonany, że wspólne starania zakończą się pomyślnie, podkreślił starosta.

Nadzieję na szybkie otwarcie przejścia w Lipszczanach wyraził również Jan Wasilewski – Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego. Poinformował, że otwarcie przejścia jest priorytetem władz szczebla wojewódzkiego: Obwodu Grodzieńskiego i Województwa Podlaskiego. Powiedział, że zmodernizowana z funduszy unijnych w ramach projektu realizowanego z Gminą Płaska droga po stronie białoruskiej Sofijewo – Sopoćkinie jest już przygotowana do przyjęcia polskich turystów.

Porozumienie podpisali w imieniu Rejonu Grodzieńskiego: Jan Wasilewski – Przewodniczący Grodzieńskiego Rejonowego Komitetu Wykonawczego, w imieniu Powiatu Augustowskiego: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski.

Na pamiątkę podpisania porozumienia starosta Szlaszyński przekazał przewodniczącemu Janowi Wasilewskiemu fotografię śluzy Kurzyniec.

–  Przekazujemy Państwu zdjęcie śluzy na Kanale Augustowskim, na której znajduje się polsko – białoruskie przejście granicznie  – powiedział starosta Szlaszyński. – Zamykający się most zwodzony ma wymiar symboliczny, nawiązując do zapoczątkowanej dzisiaj współpracy. Mam nadzieję, że nasze wzajemne stosunki będą wszechstronne i przyjacielskie, podkreślił starosta Szlaszyński.

Podczas pobytu na Ziemi Augustowskiej członkowie delegacji z Grodna uczestniczyli w otwarciu drogi Bargłów Kościelny – Netta Folwark oraz w symbolicznym „wbiciu szpadla” pod nową inwestycję Powiatu Augustowskiego i Gminy Bargłów Kościelny, polegającą m.in. na budowie mostu na rzece Bargłówka. W ten sposób gościom z Białorusi zaprezentowane zostały rezultaty dobrej współpracy pomiędzy samorządami naszego Powiatu.

Red.

podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim

 

podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim

 

podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim

 

podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim

 

podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim

 

podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Augustowskim a Rejonem Grodzieńskim

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści