Nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych

Nabór uzupełniający do szkół ponadgimnazjalnych

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z założeniami do klas pierwszych przyjęto 441 uczniów, w tym do:

 1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie – 76  uczniów,
 2. II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie – 73 uczniów,
 3. Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, wchodzącego w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 160 uczniów,
 4. Technikum Nr 2, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie – 25 uczniów,
 5. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1, wchodzącej w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 76 uczniów (przyjęto wszystkich chętnych),
 6. Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. I. Prądzyńskiego w Augustowie – 31 uczniów.

Aktualnie trwa nabór uzupełniający do szkół dysponujących wolnymi miejscami. Ogółem pozostało 30 wolnych miejsc, w tym w:

 1. I Liceum Ogólnokształcącym im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie – 8 wolnych miejsc, z tego w:
  • klasie I A – 3
  • klasie I B – 3
  • klasie I C – 2
 2. II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie – 11 wolnych miejsc, z tego w:
  • klasie I a – 4
  • klasie I b – 4
  • klasie I c – 3
 3. Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego, wchodzącym w skład Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie – 8 wolnych miejsc, z tego w zawodzie:
  • technik informatyk – 6
  • technik mechatronik – 1
  • technik handlowiec – 1
 4. Technikum Nr 2, wchodzącym w skład Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Prądzyńskiego w Augustowie – 3 wolne miejsca w zawodzie technik mechanik

W Zespole Szkół Technicznych nie zostały utworzone 2 oddziały klas pierwszych:

 1. w Technikum Nr 2 – technik obsługi turystycznej, ze względu na to, że tylko 9 kandydatów na 18 zakwalifikowanych potwierdziło wolę przyjęcia do szkoły (złożyło oryginały dokumentów) – wszystkim 9 kandydatom zaproponowano naukę w innych szkołach;
 2. w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 – klasa kształcąca w zawodzie szkutnik, ze względu na znikome zainteresowanie młodzieży – tylko 2 absolwentów gimnazjów złożyło dokumenty.

Terminarz naboru uzupełniającego:

 • do 20 lipca 2017r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dysponującej wolnymi miejscami,
 • 16 sierpnia 2017r. o godz. 10.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • 17 sierpnia 2017r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
 • 18 sierpnia 2017r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jednocześnie informuje się, że na każdym etapie rekrutacji o przyjęcie do szkoły (oddziału) decyduje liczba uzyskanych przez kandydata punktów.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści