1

Podziękowanie za dar serca

26 czerwca przed sesją Rady Powiatu Helena Jolanta Sołtys – Przewodnicząca Rady Seniorów w Augustowie przekazała serdeczne podziękowania za włączenie się radnych Rady Powiatu w Augustowie w akcję „Pudełka Życia”.

W liście skierowanym do Rady Powiatu czytamy: „Rada Seniorów Miasta Augustowa składa serdeczne podziękowania za dar serca, wsparcie i zrozumienie jak wielkie znaczenie w momentach zagrożenia zdrowia i życia zwłaszcza dla seniorów ma dobra informacja dotycząca stanu zdrowia uwidoczniona w „Pudełku Życia”. Rada Seniorów prosi o przyjęcie najszczerszych wyrazów naszej wdzięczności i wzruszenia, że kolejny raz udało się coś wspaniałego dokonać dla dobra wspólnego.”

Podziękowania przyjęli Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie.

„Pudełka  Życia” zostały przygotowane w ramach wspólnej akcji radnych miejskich i powiatowych, a fundusze na ten cel pochodziły z diet radnych Miasta i Powiatu. Uroczyste przekazanie „Pudełek Życia” odbyło się 21 czerwca w Miejskim Domu Kultury. Koordynatorem akcji był Michał Kotarski – radny Rady Powiatu, pracownik Urzędu Miejskiego w Augustowie.

„Pudełko Życia” zawiera dane o przebytych i obecnych chorobach oraz przyjmowanych lekach danej osoby. Pudełko przechowywane jest w domu – w lodówce, oznakowanej logo akcji. Osoba udzielająca pomocy czy zespół ratowniczy na podstawie zawartości pudełka może szybko podjąć decyzję dotyczącą leczenia.

Red.

Podziękowanie za dar sercaPodziękowanie za dar serca