Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Pani Halinie Granackiej

z powodu śmierci

MAMY

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie

i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego