Uroczyste obchody 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Uroczyste obchody 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

W piątek 16 czerwca w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie odbyły się uroczyste obchody 90. rocznicy istnienia najstarszej placówki oświatowej wśród szkół średnich w Augustowie – I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza.

W uroczystościach udział wzięli absolwenci i przyjaciele szkoły, byli i obecni pracownicy placówki oraz zaproszeni goście.

Podczas święta zostały wręczone Medale Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. W dowód uznania za wychowanie i edukację wielu pokoleń młodzieży odznaczone zostało I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza. Medal odebrali przedstawiciele społeczności szkolnej: Joanna Lisek – Dyrektor Szkoły, Anna Sus-Cilulko – Wicedyrektor, Magdalena Borkowska – Przewodnicząca Rady Rodziców, Kamila Krukowska – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. W dowód uznania za wieloletnie, pełne zaangażowania i profesjonalizmu kierowanie Zespołem Szkół Ogólnokształcących oraz trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia medal otrzymała Joanna Lisek – Dyrektor Szkoły, a nauczycielce Bożenie Bendig medal przyznano za wieloletnią działalność pedagogiczną oraz popularyzowanie i animowanie życia teatralnego. Medale wręczyli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Katarzyna Beata Sturgulewska – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie.

Jubileusz był doskonałą okazją do wręczenia nagród pracownikom placówki: Annie Sus-Cilulko, Elżbiecie Klekotko i Barbarze Sadowskiej. Wyróżnienia przekazali: Starosta Jarosław Szlaszyński i Wiesława Zofia Jedlińska – Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Augustowie. Podczas uroczystości uczennice liceum: Karolina Kuśmierz i Agnieszka Hintertan otrzymały listy gratulacyjne za sukcesy w konkursach ogólnopolskich. Obu uczennicom w nagrodę został ufundowany wyjazd do Włoch szlakiem żołnierzy 2. Korpusu Polskiego. Wyjazd jest organizowany w ramach programu edukacyjnego „Śladami Bohaterów” realizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.

90-lecie ILO90-lecie ILO90-lecie ILO 90-lecie ILO

Fot. Adam Bajkowski

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści