Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoły prowadzone przez Powiat Augustowski skorzystają ze wsparcia finansowego w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania  w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

W roku 2017 Powiat Augustowski otrzymał dotację na realizację Programu, w kwocie 18.000 zł, dla następujących szkół:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w  Augustowie – kwota wsparcia 6.000 zł, w tym:

  • Gimnazjum Nr 4 – 2.769 zł
  • I Liceum Ogólnokształcące im. G. Piramowicza – 3.231 zł

2. II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie – kwota wsparcia 6.000 zł

3. Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie – kwota wsparcia 6.000 zł, w tym:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 – kwota 1.702 zł
  • Technikum Nr 1 im. 2 Korpusu Polskiego – kwota 4.298 zł.

Powiat zapewnił finansowy wkład własny w wysokości 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego wsparciem finansowym, tj. po 1.500 zł dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących, II Liceum Ogólnokształcącego i Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

Biblioteki szkolne w/w szkół  będą mogły zakupić nowości wydawnicze zgodnie z zainteresowaniami uczniów, a także z opinią rodziców i nauczycieli, aby wzmocnić i pogłębić nawyk czytania w czasie wolnym wśród dzieci i młodzieży.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści