Medal dla Augustowa

Medal dla Augustowa

19 maja, podczas Gali Augustowa rozpoczynającej obchody 460 – lecia nadania praw miejskich Grodowi nad Nettą, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Andrzej Sobolewski – Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli Miastu, na ręce Wojciecha Walulika – Burmistrza Augustowa i Filipa Chodkiewicza – Przewodniczącego Rady Miejskiej, Medal Zarządu Powiatu w Augustowie „Za Zasługi dla Powiatu Augustowskiego”. Pierwszy z wybitych medal został przyznany Miastu przez Zarząd Powiatu „w uznaniu bogatej historii, dorobku minionych pokoleń i wkładu w rozwój Powiatu Augustowskiego”.

W liście skierowanym do władz Miasta z okazji jubileuszu czytamy: „Obchody jubileuszu są najlepszym przykładem czerpania z przeszłości dla przyszłości, wzorem umiejętnego korzystania z dorobku minionych pokoleń dla tworzenia i realizacji nowoczesnej strategii rozwojowej służącej potrzebom społeczności lokalnej. (…) Niech jubileusz umocni zapał i motywację do dalszej pracy na rzecz rozwoju Augustowa, będącej kontynuacją działań rozpoczętych i realizowanych przez poprzednie pokolenia mieszkańców naszego królewskiego miasta.”

Wszystkim mieszkańcom Starosta Jarosław Szlaszyński i Przewodniczący Andrzej Sobolewski złożyli życzenia spełnienia marzeń, dostatku oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowych.

Red.

Medal dla Augustowa Medal dla Augustowa Medal dla Augustowa Medal dla AugustowaMedal dla Augustowa

Fot. Z. Bartoszewicz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści