1

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Leszkowi Cieślikowi

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Przewodniczący Rady
oraz Radni Rady Powiatu w Augustowie