Patriotyzm ze szkolnej ławki

Patriotyzm ze szkolnej ławki

V edycja konkursu „Tożsamość Polaka”

   27 kwietnia 2017 roku odbył się finał V edycji powiatowego konkursu o tematyce patriotycznej, organizowanego przez I Liceum Ogólnokształcące imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie pod patronatem Starosty Powiatu Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego.

Ukochaj wszystko, co na wskroś jest nasze,
Ojczystej mowy nie oddaj za inną
I tak jak gniazdko kocha małe ptaszę
Kochaj swą ziemię rodzinną.

– napisała  Alicja Kurnicka w jednym z trzech przedwojennych pamiętników Marii Dobkowskiej, obydwie w latach trzydziestych XX w. były uczennicami Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie. Zaangażowane w konspirację, mając kilkanaście lat,  zginęły w czasie II wojny światowej. Słowa te stały się mottem tegorocznej edycji konkursu.

Temat V edycji wiązał się także z obchodami 90-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie – pierwszej szkoły średniej w powiecie. Szkoła zmieniała nazwę (np. w konsekwencji reformy oświaty Seminarium Nauczycielskie w okresie międzywojennym płynnie zmieniło się w  Państwowe Gimnazjum i Liceum imienia Grzegorza Piramowicza w Augustowie)  oraz siedziby, ale kolejne pokolenia uczniów i nauczycieli kontynuują tradycje swojej  placówki. Natomiast uczestnicy, przystępując do konkursu, mogli nawiązać do historii własnej szkoły lub szkoły organizatora. Ponieważ większość uczestników wywodziła się z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, nic dziwnego, że głównie nawiązywali do jej tradycji, wykorzystując m. in. autentyczne teksty pochodzące z przedwojennej gazety szkolnej lub zachowane pamiętniki przedwojennej gimnazjalistki.

Konkurs miał charakter literacki i teatralno-krasomówczy. Imprezie towarzyszyło interesujące spotkanie z panem Starostą Jarosławem Szlaszyńskim, który rozmawiał z młodzieżą na temat istoty patriotyzmu, oraz krótki koncert w wykonaniu uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Augustowie: Agnieszki Jaśko, Magdaleny Karpińskiej, Karoliny Kuśmierz i Julii Mantaj oraz nauka piosenki  „Dziewczyna z granatem”.

Jury konkursu literackiego w składzie: Anna Grochowska, Barbara Ostaszewska, Janina Pietrzak, Alicja Poskrobko po ocenie 18 prac literackich, zakwalifikowanych do finału,  przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Poezja:
I m. Paulina Moczkowska – I LO  Augustów  za tekst *** (Ściany…. ),
II m. Karolina Kuryło – Gimnazjum nr 3 w Augustowie, tekst (Pani od historii),
II m. Bartosz Radziewicz –  I LO Augustów, tekst *** (Krwią i popiołem…),
III m. Julia Kuźma  – II LO Augustów, tekst Dwa istnienia miłością ocalone,
III m. Martyna Margiewicz – Gimnazjum w Białobrzegach, tekst Młodzi,
III m. Igor Pieńkowski  – I LO Augustów, tekst To, co zostawiamy za sobą.
Proza:
I m. Natalia Kamińska – I LO Augustów za tekst Wojna trwa nadal,
I m. Weronika Chmielewska  – I LO  Augustów, tekst Dzisiejszy patriotyzm. I
II miejsca nie przyznano.
III m.  Monika Frąckiewicz – II LO Augustów , tekst*** (O tym…),
Wiktoria Kotowska – I LO Augustów, tekst Szkoła pokoleń,
Weronika Zyskowska –  I LO Augustów, tekst  Uśmiech.

W konkursie żywego słowa uczestników oceniały panie: Jadwiga Dzienis, Anna Grochowska oraz Anna Jankowska. Zadaniem uczestników była prezentacja indywidualna  lub zbiorowa (do 3 osób) z możliwością wykorzystania dodatkowych tworzyw scenicznych. Uczestnicy wybierali do prezentacji teksty lub ich fragmenty o tematyce patriotycznej, powiązane z tegorocznym hasłem i mottem konkursu. Mogli też wygłosić przygotowane przez siebie przemówienie. Jury zwróciło uwagę na interesujący dobór tekstów, bardzo dobre operowanie słowem, umiejętne posługiwanie się gestem i ruchem oraz trafne wykorzystanie rekwizytów scenicznych.

Oto wyniki konkursu:
I m. indywidualnie – Agnieszka Jaśko, zespołowo: Gabriela Wojtulewicz, Katarzyna Zaniewska (Gimnazjum nr 4),
II m. indywidualnie – Aleksandra Cilulko (Gimnazjum nr 4),  zespołowo: Kinga Ostrowska, Ewelina, Stankiewicz (I LO Augustów),
III m. Krzysztof Rozmysłowicz (Gimnazjum nr 4),  Kamil Sławiński (Gimnazjum w Bargłowie), wyróżnienia: Wiktoria Choncel (I LO Augustów) oraz Maria Wegrzynowicz (Gimnazjum nr 4).

Fundatorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Augustowie, panie Jadwiga Dzienis, Grażyna Jonkajtys-Luba, Janina Pietrzak, a także  Bożena Bendig, Elżbieta Klekotko – absolwentki „Piramowicza ” i organizatorki konkursu.  Imprezę z ramienia młodzieży ZSO prowadziły: Anna Karczewska i Marta Przekopska.

Konkurs pozwolił docenić szkołę jako ostoję patriotyzmu, odkryć talenty literackie i teatralne. Starosta Powiatu Augustowskiego i „Piramowicz” zapraszają za rok na kolejne spotkanie w ramach VI edycji konkursu „Tożsamość Polaka”.

BB

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści