Bezpieczny i aktywny senior

Bezpieczny i aktywny senior

W ramach realizacji kampanii informacyjnej pod hasłem „Bezpieczny i Aktywny Senior” organizowanej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapraszamy do zapoznania się  z informacją: „Jak wybrać bezpieczną placówkę całodobowej opieki?”

  • Kiedy nie jesteś w stanie opiekować się osobą chorą, starszą, niepełnosprawną, która wymaga całodobowego wsparcia, przy wyborze placówki całodobowego pobytu nie postępuj pochopnie!
  • Pamiętaj, że rodzina nie może umieścić osoby niezdolnej do wyrażenia swojej woli w jakimkolwiek miejscu bez zgody sądu!
  • Placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, w podeszłym wieku mogą być prowadzone wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
  • Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej postanowieniami. Przeczytaj regulamin czy statut placówki, jeśli takie obowiązują.
  • Koniecznie zgłoś swoje spostrzeżenia do urzędu wojewódzkiego w przypadku jakichkolwiek podejrzeń odnośnie niewłaściwie sprawowanej opieki nad osobami starszymi, chorymi, niepełnosprawnymi.
  • Zawsze sprawdź czy placówka posiada zezwolenie wojewody i jest zarejestrowana w rejestrze wojewody, co oznacza że prowadzona jest w sposób legalny.

Więcej na stronie senior.gov.pl
Poniżej – do pobrania plakat promocyjny.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści