Najlepsi w Powiecie

Najlepsi w Powiecie

     Zarząd Powiatu przyznał stypendia za wyniki w nauce i wyniki sportowe uczniom szkół powiatowych na II semestr 2016/2017.

     Stypendia przyznawane są z budżetu powiatu w każdym semestrze. Stypendia za wyniki w nauce otrzymuje dwóch najlepszych uczniów ze szkoły lub zespołu szkół (którzy nie otrzymują innych stypendiów za wyniki w nauce), wytypowanych przez rady pedagogiczne. Stypendia za wyniki sportowe mogą otrzymać członkowie kadry Polski lub jeden uczeń wytypowany przez radę pedagogiczną, który zdobył pierwsze miejsce na zawodach wojewódzkich lub wysoką lokatę na zawodach centralnych.

     Na II semestr 2016/2017 przyznano 16 stypendiów: 8 za wyniki w nauce i 8 za wyniki sportowe. Stypendia są wypłacane jednorazowo w kwocie 1.240 zł.

     Stypendia za wyniki w nauce otrzymali: Katarzyna Zaniewska (Gimnazjum Nr 4) i Marta Osewska (I LO) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Marta Bartoszewicz i Zuzanna Jóźwik z II Liceum Ogólnokształcącego, Ewa Wysocka (Technikum Nr 1) i Michał Zalewski (ZSZ Nr 1) z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, Patrycja Wasilewska (Technikum Nr 2) i Joanna Wronko (ZSZ Nr 2) z Zespołu Szkół Technicznych.

      Stypendia za wyniki sportowe otrzymali: Grzegorz Dzieniszewski (Gimnazjum Nr 4), Konrad Oborski (Gimnazjum Nr 4), Paweł Sikora (Gimnazjum Nr 4), Marcin Burzym (I LO), Jan Mroziewski (I LO) z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Michał Koszycki, Zuzanna Polkowska i Konrad Zawadzki z II Liceum Ogólnokształcącego.

      Uczniowie z naszych szkól są stypendystami przyznawanymi na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2016/2017 za wysokie wyniki w nauce otrzymały Justyna Sawicka z I LO i Daria Trocka z II LO. Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa „Młoda Polska” za wybitne osiągnięcia artystyczne przyznano Karolinie Kuśmierz z I LO, Mateusz Czajkowski z II LO otrzymał stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego za wyniki w nauce, zaś Grzegorz Jurguć z II LO jest stypendystą Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej.

            Uczniom i ich rodzicom składamy serdeczne gratulacje.

Red.

Uroczystość wręczenia stypendiów w II Liceum Ogólnokształcącym w dniu 24 marca Najlepsi w Powiecie Najlepsi w Powiecie Najlepsi w Powiecie

Fot. II LO

Uroczystość wręczenia stypendiów w Zespole Szkół Ogólnokształcących w dniu 27 marca

Najlepsi w Powiecie Najlepsi w Powiecie Najlepsi w PowiecieNajlepsi w Powiecie

Fot. G. Haraburda

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści