Kolejne wyróżnienia

Kolejne wyróżnienia

Modernizacja Roku 2016

Dwie inwestycje powiatowe znalazły uznanie jurorów w I etapie XXI Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2016”.

Dyplomy i prezentację na stronie internetowej przyznano zadaniom: „Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1223B Tajno Łanowe – Sosnowo – Kopiec – Huta – Podcisówek w km 5+291 na rzece Netta w miejscowości Sosnowo wraz z dojazdami” oraz „Przebudowa ulicy 3 Maja Nr 2524B, Etap I odcinek od ulicy Rynek Zygmunta do ulicy Hożej”.

– Jurorzy wyróżnili zadanie obejmujące budowę mostu w Sosnowie, najdłuższego mostu jednoprzęsłowego na terenie powiatu, położonego na szlaku komunikacyjnym o dużym znaczeniu dla regionu, a jednocześnie malowniczo wpisującego się w otaczający krajobraz łąk i rozlewisk – mówi starosta Jarosław Szlaszyński. – Ponadto uznanie komisji uzyskała przebudowa ulicy 3 Maja, dawniej Długiej, jednej z głównych, reprezentacyjnych ulic w naszym mieście, która została wykonana zgodnie z zasadami rewitalizacji przestrzeni miejskiej.

Jakość kształcenia przede wszystkim

Powiat Augustowski zajął II miejsce w Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA podsumowującym wykorzystanie dotacji unijnych na oświatę w latach 2007-2015 w kategorii Powiaty.

– W tym okresie z udziałem środków unijnych zrealizowaliśmy 10 projektów – mówi starosta Jarosław Szlaszyński. – Projekty cieszyły się dużym zainteresowaniem: zajęcia dodatkowe z przedmiotów ścisłych i języków obcych, wyjazdy edukacyjne, obozy i koła naukowe czy staże zawodowe przyciągały wielu uczniów, nie tylko z naszego Powiatu. Wszystkie zaplanowane w projektach działania zostały wykonane, chociaż przy dwóch projektach wystąpiły trudności związane z rozliczeniem już po ich zakończeniu, dodaje starosta.

Red. Modernizacja Roku 2016 Modernizacja Roku 2016

Podczas konferencji w Toruniu certyfikat otrzymuje Starosta Jarosław Szlaszyński

Podczas konferencji w Toruniu certyfikat otrzymuje Starosta Jarosław Szlaszyński

Fot. http://www.oswiataprzyszlosci.pl/

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści